Tuesday, 11/05/2021 - 23:11|
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Quy trình cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực