Tuesday, 11/05/2021 - 22:54|
 • Nguyễn Thanh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   nguyenthanhhung.cd@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0932816085
  • Email:
   nt_hue.cd@cantho.edu.vn
 • Huỳnh Văn Hoạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0939187888
  • Email:
   huynhvanhoach@cantho.edu.vn