Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 07 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 18 tháng 02 năm 2020