Thư viện ảnh

  • Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp
  • Bỡ ngỡ trong lễ khai giảng đầu tiên
  • Nhiều trò chơi vui nhộn trong lễ khai giảng
  • Lễ khai giảng với chủ đề tự tôn dân tộc tại Vinschool
  • Học sinh trường thầy Văn Như Cương xếp hình quốc kì đón khai giảng

Lịch công tác

Liệt kê theo:
   Chọn ngày: