Thứ sáu, 14/12/2018 23:15:13

  • Địa chỉ: Phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ
  • Email: pgdcodo.cantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 07103.695.359
TT Thông tin
1
Họ tên: Ông Huỳnh Văn Hoạch
Vị trí: Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT
Email: huynhvanhoach@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0939.187.888
2
Họ tên: Bà Nguyễn Thị Huệ
Vị trí: Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT
Email: nt_hue.cd@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0932.816.085