Thứ năm, 26/04/2018 22:18:44

Thực hiện Công văn số 2730/SGDĐT-GDTX về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và phòng chống thiên tai