Thứ bảy, 21/07/2018 20:38:39

Thực hiện Công văn số 2730/SGDĐT-GDTX về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và phòng chống thiên tai