Thứ bảy, 21/07/2018 20:47:57

Tổ chức Hội thi “Thể dục đồng diễn”; “Thể dục giữa giờ, múa sân trường” năm học 2017 - 2018