Thứ bảy, 21/07/2018 20:43:53
Chiến sĩ thi đua thành phố 2017

02/11/2017

Quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố của UBND thành phố Cần Thơ

Xem thêm +
Bằng khen UBND thành phố 2017

21/08/2017

Quyết định tặng Bằng khen của UBND thành phố

Xem thêm +
Tập thể Lao động xuất sắc 2017

21/08/2017

Quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND thành phố Cần Thơ

Xem thêm +