Thứ bảy, 15/12/2018 07:58:00
Tuyển giáo viên năm học 2014-2015

Ngày: 22/08/2014

1. Mầm non: 37

TT

Tên trường

Số giáo viên cần tuyển dụng

1

Mẫu giáo Đông Hiệp

1

2

Mầm non Đông Thắng

1

3

Mầm non thị trấn Cờ Đỏ

2

4

Mầm non Thới Xuân

5

6

Mầm non Thạnh Phú 3

3

7

Mầm non Trung Hưng 1

3

8

Mẫu giáo Trung Hưng 2

6

9

Mầm non Trung An

8

10

Mẫu giáo Trung Thạnh

3

12

Mẫu giáo Thới Hưng

2

13

Mầm non Thới Hưng

3

Cộng

37

2. Tiểu học: 06 giáo viên dạy các môn phổ thông

TT

Tên trường

Số giáo viên cần tuyển dụng

1

Tiểu học Thạnh Phú 1

1

2

Tiểu học Trung Hưng 1

1

3

Tiểu học Trung An 1

1

4

Tiểu học Trung Thạnh 1

1

5

Tiểu học Trung Thạnh 4

1

6

Tiểu học Thới Hưng 2

1

Cộng

6

       

3. Trung học cơ sở: 08

TT

Tên trường

Văn

Anh

văn

Toán

Sinh

Công
nghệ

Hát
nhạc

1

THCS Đông Hiệp

 

 

1

 

 

 

2

THCS TT Cờ Đỏ

 

 

 

 

1

 

3

THCS Thới Xuân

 

 

1

1

 

 

4

THCS Trung Hưng

1

1

 

1

 

 

5

THCS Trung Thạnh

 

 

 

 

 

1

Cộng

1

1

2

2

1

1

          - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 25/8/2014 đến hết 19/9/2014.

- Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến ngày 22/9/2014

- Họp Hội đồng xét tuyển: dự kiến ngày 26/9/2014.

pgdcodo
Tin liên quan