Thứ tư, 17/10/2018 00:37:26
Tuyển viên chức năm học 2017-2018 (đợt 1)

Ngày: 19/10/2017

Thời gian nhận hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày 18/10/2017 đến ngày 14/11/2017.

Nơi nhận hồ sơ và thu lệ phí dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện.

 

Nguyễn Huỳnh Đạt
Tin liên quan