Thứ năm, 26/04/2018 22:06:16

Thông báo phỏng vấn giáo viên năm 2015

Ngày 07/10/2015 tại trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2, các giáo sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển có mặt trước 7g30 để sinh hoạt qui chế