Trường MN Trung Thạnh 2
Xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
SĐT:0292.3656429