Trường MN Trung Hưng 2
Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
SĐT: 0292.3