Trường MN Đông Thắng khảo sát ý kiến phụ huynh cho trẻ lớp Lá trở lại học tại trường. Phụ huynh bấm vào đường link https://forms.gle/NqoDmPi7CEWKegVH6 và nhập các thông tin theo sự hướng dẫn bên dưới