Vừa qua, ngày 10/5/2022, Đoàn bộ xã Đông Thắng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Thắng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2022 thành công tốt đẹp.

 

 

Nhiệm kỳ qua, phát huy tối đa những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, Đoàn bộ xã Đông Thắng đã ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Việt Thắng lần thứ III đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của xã.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Thắng dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Một số hình ảnh: