• Ngô Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988608019
  • Email:
   ngothiphuonglan_cd@cantho.edu.vn
 • Huỳnh Thị Hồng Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0907192773
  • Email:
   nguyenhuynhhongdung2014@gmail.com
 • Liêu Thị Hồng Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0939460473
  • Email:
   nguyenphuocthinh1310@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0939722028
  • Email:
   thunguyetnguyen321@gmail.com
 • Lý Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Nhân viên Kế toán
  • Điện thoại:
   0909858653
 • Võ Kim Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0775599678
  • Email:
   vokimtuyen22051995@gmail.com
 • Lê Thị Diễm Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366031692
  • Email:
   diemthanhcantho@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975165333
  • Email:
   thanhnguyen.dt2006@gmail.com
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0997866635
  • Email:
   tranthithu1992.vn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0778637143
  • Email:
   bichtramnguyen27101991@gmail.com
 • Huỳnh Mai Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934059527
  • Email:
   phuonghuynh02061995@gmail.com
 • Huỳnh Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0938789326
  • Email:
   thuhuynh326@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng trước : 117