• Huỳnh Xuân Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0939929707
  • Email:
   huynhxuanhoa.cd@cantho.edu.vn
 • Phạm Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0969949893
  • Email:
   phamhan2010@ngmail.com
 • Phạm Thị Kim Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0385358426
  • Email:
   kimloi20986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0327778196
  • Email:
   nguyenthinhuan.cd@cantho.vn
 • Nguyễn Ngọc Báo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   0902811654
  • Email:
   nguyenngocbao0809@gmail.com
 • Hồ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907074218
  • Email:
   mnhothihang@gmail.com
 • Trần Bích Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939349400
  • Email:
   tranbichhanhmndh@gmail.com
 • Danh Thị Mỹ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0353805253
  • Email:
   danhthimyanh1992@gmail.com
 • Đào Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932814090
  • Email:
   daothichi2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0906947400
  • Email:
   linhnguyen17101987@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng trước : 64