Thursday, 02/12/2021 - 22:24|
Văn bản liên quan
Về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản vận động thu, chi đầu năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức lớp tập huấn chương trình bơi an toàn, phòng,chống tai nạn đuối nước cho trẻ em năm học 2017-2018 dành cho cán bộ, giáo viên
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực