Tuesday, 29/09/2020 - 17:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản vận động thu, chi đầu năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức lớp tập huấn chương trình bơi an toàn, phòng,chống tai nạn đuối nước cho trẻ em năm học 2017-2018 dành cho cán bộ, giáo viên
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực