Saturday, 04/07/2020 - 00:16|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Đánh giá, phân loại chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
11/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường thực hiện chích sách và vận động BHYT học sinh
Ngày ban hành:
10/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
13/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức
Ngày ban hành:
11/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực