Saturday, 04/07/2020 - 00:04|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”
Ngày ban hành:
28/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực