Thứ hai, 08/03/2021 - 10:51|
Văn bản liên quan
Tổ chức "Ngày Hội thiếu nhi" hè 2017
Ngày ban hành:
20/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch hè năm 2017
Ngày ban hành:
25/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
16/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đánh giá, phân loại chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
11/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực