Sunday, 09/08/2020 - 06:44|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức
Ngày ban hành:
11/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức xét duyệt sáng kiên, kinh nghiệm trong ngành Giáo dục
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Rà soát quá trình đóng BHXH và trích nộp BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực