Friday, 03/07/2020 - 23:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Triển khai thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”
Ngày ban hành:
28/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức Tết Trung thu năm 2017
Ngày ban hành:
21/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản vận động thu, chi đầu năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực