Thursday, 02/12/2021 - 22:11|
Văn bản liên quan
Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 2730/SGDĐT-GDTX về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và phòng chống thiên tai
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động không thuộc ngành giáo dục hoặc chính quyền địa phương tổ chức
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực