Tuesday, 29/09/2020 - 16:48|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 2730/SGDĐT-GDTX về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và phòng chống thiên tai
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động không thuộc ngành giáo dục hoặc chính quyền địa phương tổ chức
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực