Thursday, 02/12/2021 - 23:28|
Văn bản liên quan

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực